Make your own free website on Tripod.com

TRANG NHAC 41

Home
Loi Ru Mua Dong
Nua Vang Trang
Sang Rung
Tieng Dan Chai
Kiep Hoa
Mong Ngay Xanh
Nang Con Co Mua Xuan
Giot Mua Tren La
Chiec La Cuoi Cung
La Derniere Feuille -Tho
Dan Chim Viet
Long Me -KLy
Amour - China Music
Mai Toc Nguoi Thuong - PhuongDung
Tinh Xua Gai Hue - NH
Nuoc Mat Mua Thu
Thu Buon -Tho
Tinh Doi
Lam
Di Vang Cuoc Tinh
Mong Lanh
Sau Dong
TRO VE TRANG CHINH

170378.gif

La Dernire Feuille

 

Dans la fort chauve et rouille

Il ne rest plus au rameau

Qu’une pauvre feuille oublie

Rien qu’une feuille et qu’un oiseau .

 

Il ne rest plus en mon me

Qu’un  seul amour pour y chanter ;

Mais le vent d’ automne, qui brame ,

Ne permet pas de l’couter .

 

L’oiseau s’en va, la feuille tombe ,

L’amour s’teint, car c’est l’hiver .

Petit oiseau, viens sur ma tombe

Chanter quand l’arbre sera vert .

                             

                                     Paul Verlaine

 

Chiếc L Cuối Cng

 

Rừng Thu trơ trọi cằn cỗi

Chỉ cn chiếc l đơn ci vng a

Đậu trn cnh ho gi nua

Cnh chim lẻ bng cuối ma Thu vng

 

Tm hồn ti đ kh cạn

 Nhưng chỉ cn lại một bản tnh ca 

M ngọn gi Thu thổi qua

Lm che mất đi tiếng ca sầu no

 

Chim trời cất cnh bay cao

Chiếc l rơi rụng nghe sao no nề

Lửa tnh vụt tắt… Đng về

Chim lại ht ! khi Xun về mộ ta .

 

                         Phng dịch - Nguyễn Minh Chu TD3 Soibien